Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan 2010

SP & HSP Prinsip Perakaunan 2010 (Sukatan Baru) dalam format MS Word 2007. Untuk memudahkan para guru membuat rancangan pelajaran harian menggunakan komputer (mudah untuk copy dan paste). Tidak termasuk bahagian pengenalan dan Objektif, hanya bahagian sukatan pelajaran sahaja.

Muat turun…

Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan 2010 (Susunan Semula)

Advertisements