Kerja Kursus Prinsip Perakaunan (SPM 2014) – Tempoh Perlaksanaan April – Mei 2014

Soalan: Soalan Tugasan April-Mei 2014

Panduan: Panduan tugasan April-Mei 2014

MUAT TURUN BAHAN:

1. Format Profil Perniagaan (.docx): Profil Perniagaan

2. Format Lejar dan Imbangan Duga SEBELUM pelarasan (.xlsx) : Lejar & I.Duga (ruang baris setiap lejar telah mencukupi. Tidak perlu insert line. Pada tab menu Excel 2010 / 2013, klik View > Page Break Preview untuk memastikan tiada lejar yang terkeluar daripada muka surat utama.)

3. Format Jurnal Am pelarasan (.docx): Jurnal Pelarasan. Khusus untuk pelajar SMKTPi. Catatan merekod Faedah atas Modal pekongsi dan Gaji Pekongsi diasingkan daripada catatan pelarasan lain bagi mengelakkan kekeliruan dalam memindah catat ke lejar dan menyediakan Imbangan Duga Terselaras. Pelajar sekolah  lain perlu mengubahsuai mengikut arahan guru masing-masing jika hendak menggunakan format ini. (Update 25 April 2014)

4. Lejar Pelarasan (.docx): Lejar Pelarasan. Khusus untuk pelajar SMKTPi. Pelajar lain perlu mengubahsuai mengikut kesesuaian tugasan masing-masing.

5. Senarai semak lajur folio (.docx): SENARAI SEMAK FOLIO LEJAR.

6. Format Penyata Kewangan (.xlsx): Penyata Kewangan. Format Penyata Pendapatan, Pengasingan Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Sila isikan angka setiap butiran di ruang berwarna kelabu. Rumus telah dijanakan.

7. Panduan Penyediaan Belanajwan (.pdf): Panduan Penyediaan Belanjawan

8. Format Belanjawan Tunai (.xlsx): Format Belanjawan Tunai. Format Excel beserta formula.

9. Tafsiran Penyata Kewangan (.xlsx): Analisis Nisbah. Format Excel beserta formula.

 

UPDATED 23 JUN 2014

Advertisements