MODUL ULANGKAJI SPM 2018

Boleh muat turun (pdf) seperti dibawah:

  1. 1-Soalan Struktur – Kedah 2018
  2. 2-Penyata Kewangan Tunggal – Kedah 2018
  3. 3-Buku Catatan Pertama – Kedah 2018
  4. 4-Belanjawan – Kedah 2018
  5. 5-Penyata Penyesuaian Bank – Kedah 2018
  6. 6-Akaun Pengeluaran – Kedah 2018
  7. 7-Pengasingan Untung Rugi – Kedah 2018
  8. 8-Kelab dan Persatuan – Kedah 2018
  9. 9-RTL Analisis – N9 2018
  10. 10-Syarikat Berhad – Kedah 2018

Semoga bermanfaat untuk semua…

Advertisements

Modul Topikal Kertas 1 SPM Prinsip Perakaunan 2007-2017 Edisi KSSM

Mengandungi soalan kertas 1 SPM Prinsip Perakaunan Tahun 2007 hingga 2017 yang telah dikemaskini / diubahsuai untuk memenuhi keperluan KSSM baharu.

Contains questions from SPM Principles of Accounting Paper 1 year 2007 until 2017 that has been updated / modified to meet the new KSSM requirement.

Muat Turun / Download Ting 4: MODUL 1-9 Combined STUDENT EDITION 2007-2017

Muat Turun / Download Ting 5: MODUL 10-16 Combined STUDENT EDITION 2007-2017

Tugasan Projek SPM 2018 – Prinsip Perakaunan (Mac – Mei 2018) – UPDATE 14.6.18

Soalan Tugasan: 2018_3756_3_Prinsip Perakaunan_V2 (pdf)

Muat Turun Bahan:

1. Profil Perniagaan: LAMPIRAN PROFIL PERNIAGAAN 2018 – BLOG (docx)

2. Perancangan Urusniaga: PERANCANGAN URUSNIAGA 2018 – Updated (docx)

3. Buku Catatan Pertama: BUKU CATATAN PERTAMA (docx)

4. Lejar Sebelum Pelarasan dan Imbangan Duga: LEJAR – SEBELUM PELARASAN – STUDENTS

5. Kod Lejar Contoh: LAMPIRAN – KOD LEJAR

6. Pelarasan: PELARASAN DAN JURNAL AM PELARASAN – STUDENT

7. Lejar Pelarasan dan Imbangan Duga Terselaras: LEJAR PELARASAN – STUDENT

8. Kad Inventori: KAD INVENTORI – CETAK PELAJAR

9. Penyata Kewangan: PENYATA KEWANGAN 2018 – EDARAN

10. Belanjawan Tunai: BELANJAWAN 2018 – RUMUS BETUL

11. Nisbah P.Kewangan: PENGIRAAN NISBAH DAN TAFSIRAN

12. Titik Pulang Modal: TITIK PULANG MODAL