Buku Topikal Soalan Struktur – Edisi Percubaan SPM 2017

Buku ini mengandungi soalan-soalan struktur (Soalan 1 Kertas 2) Prinsip Perakaunan daripada koleksi Percubaan SPM 2017 pelbagai negeri.

Muat turun: Buku Ulangkaji Soalan Struktur PERCUBAAN SPM 2017

Advertisements

Modul Topikal Kertas 1 SPM Prinsip Perakaunan 2007-2017 Edisi KSSM

Mengandungi soalan kertas 1 SPM Prinsip Perakaunan Tahun 2007 hingga 2017 yang telah dikemaskini / diubahsuai untuk memenuhi keperluan KSSM baharu.

Contains questions from SPM Principles of Accounting Paper 1 year 2007 until 2017 that has been updated / modified to meet the new KSSM requirement.

Muat Turun / Download Ting 4: MODUL 1-9 Combined STUDENT EDITION 2007-2017

Muat Turun / Download Ting 5: MODUL 10-16 Combined STUDENT EDITION 2007-2017

Tugasan Projek SPM 2018 – Prinsip Perakaunan (Mac – Mei 2018) – UPDATE 14.6.18

Soalan Tugasan: 2018_3756_3_Prinsip Perakaunan_V2 (pdf)

Muat Turun Bahan:

1. Profil Perniagaan: LAMPIRAN PROFIL PERNIAGAAN 2018 – BLOG (docx)

2. Perancangan Urusniaga: PERANCANGAN URUSNIAGA 2018 – Updated (docx)

3. Buku Catatan Pertama: BUKU CATATAN PERTAMA (docx)

4. Lejar Sebelum Pelarasan dan Imbangan Duga: LEJAR – SEBELUM PELARASAN – STUDENTS

5. Kod Lejar Contoh: LAMPIRAN – KOD LEJAR

6. Pelarasan: PELARASAN DAN JURNAL AM PELARASAN – STUDENT

7. Lejar Pelarasan dan Imbangan Duga Terselaras: LEJAR PELARASAN – STUDENT

8. Kad Inventori: KAD INVENTORI – CETAK PELAJAR

9. Penyata Kewangan: PENYATA KEWANGAN 2018 – EDARAN

10. Belanjawan Tunai: BELANJAWAN 2018 – RUMUS BETUL

11. Nisbah P.Kewangan: PENGIRAAN NISBAH DAN TAFSIRAN

12. Titik Pulang Modal: TITIK PULANG MODAL

TUGASAN PROJEK P.PERAKAUNAN TING 5 (SPM 2017) – Perlaksanaan APRIL-MEI 2017 (UPDATE: 20.5.17)

Soalan Tugasan: 3756_3 Projek Prinsip Perakaunan SPM2017

MUAT TURUN BAHAN:

1.Profil Perniagaan dan Ikatan Perjanjian Perkongsian: Profil dan Ikatan Perkongsian (Word)

2.Buku Catatan Pertama: Buku Catatan Pertama (T5-SPM2017) (Excel)

Format Excel Jurnal Am, Jurnal Khas (Jurnal Am sehingga Jurnal Pembayaran Tunai) daripada soalan tugasan.

3.Jadual GajiJadual Pengiraan Gaji Pekerja (Updated) (Excel)

4.Format Lejar (sebelum pelarasan): Lejar Sebelum Pelarasan (Word)

5.Format Imbangan Duga (sebelum pelarasan): Imbangan Duga – Sebelum Pelarasan (Excel)

6.Senarai Pelarasan: Senarai Pelarasan (Word)

7. Jurnal Am (Pelarasan) dan Lejar (Pelarasan): Jurnal Am Pelarasan dan Lejar Pelarasan (Word)