Kerja Kursus Prinsip Perakaunan (SPM 2014) – Tempoh Perlaksanaan April – Mei 2014

Soalan: Soalan Tugasan April-Mei 2014

Panduan: Panduan tugasan April-Mei 2014

MUAT TURUN BAHAN:

1. Format Profil Perniagaan (.docx): Profil Perniagaan

2. Format Lejar dan Imbangan Duga SEBELUM pelarasan (.xlsx) : Lejar & I.Duga (ruang baris setiap lejar telah mencukupi. Tidak perlu insert line. Pada tab menu Excel 2010 / 2013, klik View > Page Break Preview untuk memastikan tiada lejar yang terkeluar daripada muka surat utama.)

3. Format Jurnal Am pelarasan (.docx): Jurnal Pelarasan. Khusus untuk pelajar SMKTPi. Catatan merekod Faedah atas Modal pekongsi dan Gaji Pekongsi diasingkan daripada catatan pelarasan lain bagi mengelakkan kekeliruan dalam memindah catat ke lejar dan menyediakan Imbangan Duga Terselaras. Pelajar sekolah  lain perlu mengubahsuai mengikut arahan guru masing-masing jika hendak menggunakan format ini. (Update 25 April 2014)

4. Lejar Pelarasan (.docx): Lejar Pelarasan. Khusus untuk pelajar SMKTPi. Pelajar lain perlu mengubahsuai mengikut kesesuaian tugasan masing-masing.

5. Senarai semak lajur folio (.docx): SENARAI SEMAK FOLIO LEJAR.

6. Format Penyata Kewangan (.xlsx): Penyata Kewangan. Format Penyata Pendapatan, Pengasingan Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Sila isikan angka setiap butiran di ruang berwarna kelabu. Rumus telah dijanakan.

7. Panduan Penyediaan Belanajwan (.pdf): Panduan Penyediaan Belanjawan

8. Format Belanjawan Tunai (.xlsx): Format Belanjawan Tunai. Format Excel beserta formula.

9. Tafsiran Penyata Kewangan (.xlsx): Analisis Nisbah. Format Excel beserta formula.

 

UPDATED 23 JUN 2014

Advertisements

Kerja Kursus Prinsip Perakaunan T4 (Ogos – September 2013) UPDATE 21.10.13

Muat turun soalan (LPM):

PROJEK

PANDUAN PROJEK

Bahan kerja kursus:

*************************

1. Muat Turun borang perakuan kutulenan tugasan: Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan 2013

2. Muat turun contoh inventori perniagaan (basikal, lampu, kraf, aksesori wanita): Contoh Inventori (updated)

3. Muat turun borang perancangan: Maklumat perniagaan – Perancangan Perniagaan (UPDATE 21.10.13) – Format asal oleh Cikgu Ghazali Ahmad, SMK Agama Baling. Untuk membantu pelajar mencatat nama-nama pembekal dan pelanggan dalam perancangan urusniaga dan dokumen sumber.

4. Muat turun senarai semak urusniaga (MS Word): Senarai Semak Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga

5.1 Muat turun Model Perancangan Urusniaga: Cadangan urusniaga Model A (update 28.9.13)

5.2 Muat turun Model Perancangan Urusniaga: Cadangan urusniaga Model B (update 21.10.13)

6. Muat turun kad stok (MS Word): Kad Stok 2013 (Update 3.9.13)

7. Muat turun template dokumen sumber (updated MS Word): Template Dokumen Sumber 2013 – 24 Ogos 2013 (UPDATE 25.8.13)

8. Muat turun Format Jurnal (MS WORD): Format Jurnal (Update 27.9.13)

9. Muat turun Format Buku Tunai (MS WORD): Buku Tunai (UPDATE 27.9.13). Pastikan ruangan nombor cek diisi untuk menyemak urutan nombor cek.

10. Muat turun Format Lejar (MS WORD): Format Lejar 10.10.13

11. Muat turun Format Imbangan Duga (MS WORD): Imbangan duga

12. Muat turun Format Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira: Penyata Kewangan

CONTOH-CONTOH

**************

1. Muat Turun Contoh urusniaga belian & jualan: Contoh belian & jualan

**************

2. Contoh Kerja Kursus 2012 – untuk panduan sahaja. Contoh ini mungkin mengandungi kesilapan. Sebarang percanggahan di dalam contoh ini berbanding penerangan / kehendak guru anda, SILA PATUHI ARAHAN GURU ANDA (Update 21.8.13)

01 Pengenalan perniagaan

02 Profil perniagaan

03 Perancangan Urusniaga

04 Dokumen Perniagaan

05 Buku catatan pertama

06 BUKU TUNAI

06 Lejar

07 imbangan duga

08 Kad Stok

09 Penyata Pendapatan

10 Kunci Kira-kira

11 Rumusan

***************

Dikemaskini 21 Oktober 2013

MORE TO COME…

Kerja Kursus P.A Tingkatan 5 – 2012 (April-Mei) UPDATE 28 MEI 2012

PERHATIAN: Sebelum mengemukakan soalan, sila luangkan masa membaca dulu panduan muat turun PDF yang disediakan.

Bahan-bahan Kerja Kursus Tingkatan 5, 2012 yang boleh dimuat turun:

____________________________________________________________________________________________

Muat Turun PDF: Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Langkah (sehingga pelarasan)

Muat Turun PDF: Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Huraian Terperinci Pelarasan

Muat Turun PDF: Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Huraian Pelarasan (Contoh Kesilapan) Contoh kesilapan pelajar dengan mengambil contoh item Belanja Terakru.

Muat Turun PDF: Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Pindah Catat Pelarasan ke Lejar

Muat Turun PDF: Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Panduan Penyediaan Akaun Kawalan (NOTA: Penyediaan Akaun Kawalan Pemiutang, TIDAK termasuk Auto Motors Sdn Bhd kerana ianya BUKAN pemiutang dagangan)

Muat Turun PDF: Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Penyediaan Belanjawan tunai

Muat Turun PDF: Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Cadangan meningkatkan prestasi perniagaan

__________________________________________________________________________________________

Muat Turun Word: Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan

Muat Turun Word: Format Lejar & I.Duga (sblm pelarasan) – Word 2003 (Format Lejar dan Imbangan Duga untuk jawapan bahagian C dan D)

Muat Turun Word: Senarai Semak Kod Lejar (untuk kod LA, LB dan LJ kesemua lejar)

Muat Turun Word: Format Jurnal Am Kosong Untuk Pelarasan

Muat Turun Word: Format Lejar Kosong Untuk Pelarasan (untuk pelajar key-in sahaja butiran lejar pelarasan)

Muat Turun Word: Format Buku Tunai Kosong Untuk Pelarasan (untuk pelajar key-in butiran Buku Tunai pelarasan)

Muat Turun Excel: Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 – Format Penyata Kewangan (Format Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira)

Muat Turun Excel: Tafsiran dan Analisis Nisbah (updated) (format Excel utk pelajar key-in nilai ke dalam rumus yang telah disediakan. Masukkan nilai-nilai dari Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira ke dalam ruang berwarna merah dan biru di dalam dokumen Excel tersebut. Pengiraan akan dijana sendiri)

Sesiapa yg ada masalah dengan file di atas, muat turun file yang sama format Excel 97-2003 di sini: Tafsiran dan Analisis Nisbah (Excel 97-2003) updated

Muat Turun Excel: Format Belanjawan Tunai (pelajar perlu masukkan butiran dan amaun sahaja)

___________________________________________________________________________________________

Nota Tambahan:

1. Jawapan Imbangan Duga (sebelum pelarasan) ialah RM 387 815.

Panduan untuk pelarasan:

Maklumat Tambahan:

1. Stok akhir hendaklah diambil nilai yang terendah.

2. Perhatikan terdapat dua buah kenderaan, sebuah adalah kenderaan yang telah dibawa masuk pada 1 April 2008 (RM30000) sebagai modal dan sebuah lagi kenderaan yang baru dibeli pada 1 April 2012 (RM45000). Kedua-dua buah kenderaan disusutnilaikan mengikut kaedah ansuran tetap (garis lurus). Kadar susut nilai (SN) tidak dinyatakan, jadi pelajar perlu mencari kadar yang telah digunakan daripada maklumat kenderaan lama.

Kos kenderaan lama RM30000 dan susut nilai terkumpul RM24000. Kenderaan telah digunakan selama 4 tahun. Jadi, berapakah kadar SN kenderaan?

Bagi perabot pula, telah dinyatakan kadar SN dan kaedahnya (baki berkurangan). Jadi jawapan pelarasan SN perabot semua pelajar sepatutnya adalah sama.

3. Kenderaan lama (RM30000) telah dijual pada 30 April 2012. Jadi pelajar perlu mengira untung atau rugi pelupusan aset. Sila rujuk semula catatan jurnal yang perlu untuk merekod proses pelupusan aset. Langkah-langkah pelupusan:

a) Akaun lejar kenderaan asal perlu ditutup. (dt. pelupusan kenderaan, kt. Kenderaan)

b) Kira susut nilai terkumpul kenderaan yang dijual sehingga ke tarikh jualan. Akaun SNT yg berkenaan perlu ditutup. (dt. SNT kenderaan, kt. Pelupusan kenderaan).

c) rekod terimaan tunai daripada jualan kenderaan. (dt. bank/tunai, kt. Pelupusan kenderaan)

d) kira untung atau rugi pelupusan kenderaan. Tips: Untung pelupusan RM9500

4. Seorang penghutang diisytiharkan muflis. Kenalpasti penghutang manakah yang perlu dihapuskira. (tips: penghutang yang dihapuskira telah tiada sebarang urusniaga dalam bulan April 2012). (dt. Hutang lapuk, kt. Penghutang <nama>)

5. Peruntukan hutang ragu boleh pilih kadar yang bersesuaian. Kira terlebih dahulu nilai penghutang bersih (baki semua penghutang – penghutang dihapus kira). Sebagai contoh, jika pilih 1% PHR, akan berlaku penurunan PHR. Jika memilih 2% keatas PHR, akan berlaku penambahan PHR.

6, 7. Dua item belanja terakru dan satu item belanja terdahulu. Boleh rujuk kepada bahagian kredit Buku Tunai. Item yang bersesuaian untuk pelarasan belanja terakru terdahulu mungkin terdiri daripada pengiklanan, belanja am, insurans dan kadar bayaran.

8. Satu item hasil terdahulu. Boleh rujuk kepada bahagian debit Buku Tunai untuk mengenalpasti item hasil yang sesuai. Item yang sesuai ialah komisen diterima terdahulu.

Post ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Kemaskini terkini 17.5.2012

Bahan-bahan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Kertas 3

Di sini disertakan beberapa fail word yang mungkin boleh digunakan oleh para pelajar untuk melaksanakan tugasan kertas 3 subjek Perakaunan… Harap dapat di manfaatkan bersama…

1. Kad Stok – Borang kad stok kosong. UPDATE: Sewaktu kursus penataran di Ipoh, dimaklumkan utk memudahkan pelajar, dalam kad stok, utk harga seunit, bahagian masuk, keluar dan baki stok, rekod pada harga kos (belian).

2. Template Dokumen Sumber – Template dokumen kosong yang boleh digunakan pelajar utk copy & paste format asas dokumen. Gunakan kreativiti untuk mengubahsuai dokumen tersebut (ubah font, saiz, masukkan logo dsb)

3. Senarai Semak Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga – borang senarai semakkosong

4. Contoh urusniaga tugasan Prinsip Perakaunan -komponen Kos jualan dan Jualan Bersih – (fail kemaskini 9.8.10) Contoh yang boleh dirujuk ketika membuat perancangan aliran urusniaga (perhatikan contoh maklumat yang perlu dititik beratkan). Hanya beberapa contoh disediakan. Untuk kad stok, rujuk nota di atas.

5. Borang Senarai Semak dan Penilaian Guru – Untuk GURU, Lampiran 6 seperti di Panduan Perlaksanaan & Penilaian Projek 2011. Untuk cetakan dan boleh digunakan untuk simpanan dalam Fail Kerja Kursus.

6. Format Jurnal Am, Jurnal Khas dan Buku Tunai – Muat turun format xls. http://www.mediafire.com/?vqz2hygsi04a8z8

7. Panduan Pindah Catat dari Jurnal/B.Tunai ke Lejar –

Muat turun: http://www.mediafire.com/?n52k14097p5x6bx dan http://www.mediafire.com/?03xmn4buowleu6z

Post telah dikemaskini pada 24.9.10