Kerja Kursus Prinsip Perakaunan (SPM 2014) – Tempoh Perlaksanaan April – Mei 2014

Soalan: Soalan Tugasan April-Mei 2014

Panduan: Panduan tugasan April-Mei 2014

MUAT TURUN BAHAN:

1. Format Profil Perniagaan (.docx): Profil Perniagaan

2. Format Lejar dan Imbangan Duga SEBELUM pelarasan (.xlsx) : Lejar & I.Duga (ruang baris setiap lejar telah mencukupi. Tidak perlu insert line. Pada tab menu Excel 2010 / 2013, klik View > Page Break Preview untuk memastikan tiada lejar yang terkeluar daripada muka surat utama.)

3. Format Jurnal Am pelarasan (.docx): Jurnal Pelarasan. Khusus untuk pelajar SMKTPi. Catatan merekod Faedah atas Modal pekongsi dan Gaji Pekongsi diasingkan daripada catatan pelarasan lain bagi mengelakkan kekeliruan dalam memindah catat ke lejar dan menyediakan Imbangan Duga Terselaras. Pelajar sekolah  lain perlu mengubahsuai mengikut arahan guru masing-masing jika hendak menggunakan format ini. (Update 25 April 2014)

4. Lejar Pelarasan (.docx): Lejar Pelarasan. Khusus untuk pelajar SMKTPi. Pelajar lain perlu mengubahsuai mengikut kesesuaian tugasan masing-masing.

5. Senarai semak lajur folio (.docx): SENARAI SEMAK FOLIO LEJAR.

6. Format Penyata Kewangan (.xlsx): Penyata Kewangan. Format Penyata Pendapatan, Pengasingan Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Sila isikan angka setiap butiran di ruang berwarna kelabu. Rumus telah dijanakan.

7. Panduan Penyediaan Belanajwan (.pdf): Panduan Penyediaan Belanjawan

8. Format Belanjawan Tunai (.xlsx): Format Belanjawan Tunai. Format Excel beserta formula.

9. Tafsiran Penyata Kewangan (.xlsx): Analisis Nisbah. Format Excel beserta formula.

 

UPDATED 23 JUN 2014

Kerja Kursus Prinsip Perakaunan T4 (Ogos – September 2013) UPDATE 21.10.13

Muat turun soalan (LPM):

PROJEK

PANDUAN PROJEK

Bahan kerja kursus:

*************************

1. Muat Turun borang perakuan kutulenan tugasan: Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan 2013

2. Muat turun contoh inventori perniagaan (basikal, lampu, kraf, aksesori wanita): Contoh Inventori (updated)

3. Muat turun borang perancangan: Maklumat perniagaan – Perancangan Perniagaan (UPDATE 21.10.13) – Format asal oleh Cikgu Ghazali Ahmad, SMK Agama Baling. Untuk membantu pelajar mencatat nama-nama pembekal dan pelanggan dalam perancangan urusniaga dan dokumen sumber.

4. Muat turun senarai semak urusniaga (MS Word): Senarai Semak Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga

5.1 Muat turun Model Perancangan Urusniaga: Cadangan urusniaga Model A (update 28.9.13)

5.2 Muat turun Model Perancangan Urusniaga: Cadangan urusniaga Model B (update 21.10.13)

6. Muat turun kad stok (MS Word): Kad Stok 2013 (Update 3.9.13)

7. Muat turun template dokumen sumber (updated MS Word): Template Dokumen Sumber 2013 – 24 Ogos 2013 (UPDATE 25.8.13)

8. Muat turun Format Jurnal (MS WORD): Format Jurnal (Update 27.9.13)

9. Muat turun Format Buku Tunai (MS WORD): Buku Tunai (UPDATE 27.9.13). Pastikan ruangan nombor cek diisi untuk menyemak urutan nombor cek.

10. Muat turun Format Lejar (MS WORD): Format Lejar 10.10.13

11. Muat turun Format Imbangan Duga (MS WORD): Imbangan duga

12. Muat turun Format Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira: Penyata Kewangan

CONTOH-CONTOH

**************

1. Muat Turun Contoh urusniaga belian & jualan: Contoh belian & jualan

**************

2. Contoh Kerja Kursus 2012 – untuk panduan sahaja. Contoh ini mungkin mengandungi kesilapan. Sebarang percanggahan di dalam contoh ini berbanding penerangan / kehendak guru anda, SILA PATUHI ARAHAN GURU ANDA (Update 21.8.13)

01 Pengenalan perniagaan

02 Profil perniagaan

03 Perancangan Urusniaga

04 Dokumen Perniagaan

05 Buku catatan pertama

06 BUKU TUNAI

06 Lejar

07 imbangan duga

08 Kad Stok

09 Penyata Pendapatan

10 Kunci Kira-kira

11 Rumusan

***************

Dikemaskini 21 Oktober 2013

MORE TO COME…