Modul Ulangkaji SPM 2019 (PDF)

Assalamualaikum WBT. Nota-nota ulangkaji untuk dimuat turun dalam format PDF

(Assalamualaikum WBT, Revision notes to be downloaded in PDF format)

01 – MILIKAN TUNGGAL

02 – Kelab dan Persatuan

03 – Pembubaran Perkongsian

04 – Rekod Tak Lengkap Perbandingan

05 – Akaun Kawalan BT dan BB

06 – BELANJAWAN TUNAI

07 – Titik Pulang Modal – GRAF

08 – TITIK PULANG MODAL – JADUAL

09 – HUTANG RAGU DAN PERUNTUKAN HUTANG RAGU

10 – Pelarasan Akaun Nominal

11 – JADUAL PERSAMAAN PERAKAUNAN

Tugasan Projek SPM 2019 – Ting 5 (Mac – Mei 2019) *UPDATE: 26 JUN 2019

Soalan Tugasan: 2019_3756_3_PRINSIP AKAUN_QP_V2

Bahan-bahan tugasan projek untuk di muat turun / Project materials to be downloaded:

 1. Profil Perniagaan: B – PROFIL PERNIAGAAN PERKONGSIAN – TUGASAN 2019
 2. Lampiran A Urusniaga: C – LAMPIRAN A – Urus Niaga Tugasan 2019 – BLOG
 3. Dokumen Perniagaan: C – DOKUMEN SUMBER – TEMPLATE BARU (Update 26.6.19)
 4. Buku Catatan Pertama: D – BUKU CATATAN PERTAMA
 5. Senarai Semak Carta Akaun (lajur Folio): Senarai Semak Carta Akaun (added 6.4.19)
 6. Lejar: E – CATATAN DALAM LEJAR
 7. Lejar (Akaun Modal): E- CATATAN DALAM LEJAR – AKAUN MODAL
 8. Imbangan Duga: F – IMBANGAN DUGA
 9. Kad Inventori: G – PENILAIAN INVENTORI AKHIR
 10. Pelarasan dan Jurnal Pelarasan: H – I – PELARASAN DAN JURNAL PELARASAN (added 8.4.19)
 11. Lejar Pelarasan: J – LEJAR PELARASAN (added 2.6.19)
 12. Akaun Kawalan: K – AKAUN KAWALAN BT DAN KAWALAN BB (added 26.6.19)
 13. Imbangan Duga Terselaras: L – IMBANGAN DUGA TERSELARAS
 14. Penyata Kewangan: M – PP AUR PUR PKK (Excel)
 15. Analisis dan Tafsiran Nisbah: O – PENGIRAAN NISBAH DAN TAFSIRAN (added 26.6.19)
 16. Belanjawan Tunai: P – BELANJAWAN 2019 (added 26.6.19)

 

NOTA:

Mac 1 – Catatan Permulaan. Pecahan modal adalah bebas untuk setiap jenis aset mengikut pekongsi. Pastikan jumlah modal setiap pekongsi ialah RM60 000.

Mac 9 – Pembayaran hutang penuh / sebahagian kepada Pembekal P / pembayaran belanja lain.

Mac 18 – Kutipan hasil dobi dibankkan.

PILIHAN DOKUMEN SUMBER

Mac 1
– Memo
– Keratan cek, baucar bayaran, resit rasmi (asal)
– Invois (asal)

Mac 3
– Nota kredit (asal) – WAJIB BUAT

Mac 14
– Invois (salinan)
– Slip wang masuk / Slip Transaksi Perbankan Elektronik
– Bil Tunai (salinan)
– Memo

Mac 22
– Resit Rasmi (salinan)
– Slip wang masuk / Slip Transaksi Perbankan Elektronik
– Bil tunai (salinan)

Pilih satu daripada setiap tarikh
(4 DOKUMEN)
Dokumen ke 5 boleh pilih dari mana-mana tarikh MAC 1,3,14 atau 22
SETIAP 5 DOKUMEN MESTI JENIS BERBEZA

 

Hantaran akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Sentiasa kembali untuk pengkemaskinian seterusnya.

Post will be updated from time to time. Keep coming back for updates.

Updated: Jun 26, 2019

 

MODUL ULANGKAJI SPM 2018

Boleh muat turun (pdf) seperti dibawah:

 1. 1-Soalan Struktur – Kedah 2018
 2. 2-Penyata Kewangan Tunggal – Kedah 2018
 3. 3-Buku Catatan Pertama – Kedah 2018
 4. 4-Belanjawan – Kedah 2018
 5. 5-Penyata Penyesuaian Bank – Kedah 2018
 6. 6-Akaun Pengeluaran – Kedah 2018
 7. 7-Pengasingan Untung Rugi – Kedah 2018
 8. 8-Kelab dan Persatuan – Kedah 2018
 9. 9-RTL Analisis – N9 2018
 10. 10-Syarikat Berhad – Kedah 2018

Semoga bermanfaat untuk semua…

Modul Topikal Kertas 1 SPM Prinsip Perakaunan 2007-2017 Edisi KSSM

Mengandungi soalan kertas 1 SPM Prinsip Perakaunan Tahun 2007 hingga 2017 yang telah dikemaskini / diubahsuai untuk memenuhi keperluan KSSM baharu.

Contains questions from SPM Principles of Accounting Paper 1 year 2007 until 2017 that has been updated / modified to meet the new KSSM requirement.

Muat Turun / Download Ting 4: MODUL 1-9 Combined STUDENT EDITION 2007-2017

Muat Turun / Download Ting 5: MODUL 10-16 Combined STUDENT EDITION 2007-2017