TUGASAN 2020 – Kelab & Persatuan

Muat turun bahan tugasan:

Soalan: Soalan Kertas 3 – SPM 2020

Template:

Profil: 2020 – PROFIL KELAB

Urus niaga: 2020 – URUSNIAGA

Dokumen: 2020 – Dokumen Sumber

Jadual Penggunaan Gelanggang: 2020 – Lampiran C dan Lampiran D

Kad Inventori: 2020 – KAD INVENTORI

Jurnal: 2020 – Format BCP

Lejar: 2020 – Penerimaan Pembayaran dan Pelarasan

Penyata Kewangan: 2020-AKAUN YURAN HINGGA PKK

Penyata Bank, PPB dan Analisis Nisbah: 2020 – PENYATA BANK PPB dan Analisis Penyata Kewangan