Halaman Bab 7 dikemaskini

Halaman Bab 7 telah dikemaskini dengan nota berkaitan Penyata Kewangan. Juga boleh dimuat turun di sini.

Muat Turun: Mamahami PP dan KKK

Advertisements

TUGASAN PROJEK – Prinsip Perakaunan Ting. 5 (April – Mei 2016) KEMASKINI: 23 MEI 2016

Muat turun Soalan: Kerja Kursus 2016 – Form 5 – Pembetulan

Apa yang perlu pelajar buat:

  1. Gantikan nama-nama penghutang dan pemiutang dalam Jurnal Am dan Buku Tunai soalan dengan nama ciptaan sendiri. Kedua-dua Buku Catatan Pertama yang telah diedit nama ini perlu dimasukkan semula dalam folio sebagai jawapan.
  2. Pelajar perlu menyediakan semula Jurnal Khas yang hilang dengan merujuk kepada kad stok. Perkara 1 dan 2 perlu disertakan sebelum jawapan catatan dalam lejar (sebelum pelarasan).

 

Muat turun bahan kerja kursus:

1. Template Jurnal Khas: Template – Jurnal Khas

2. Senarai kod lejar: Senarai Kod Lejar (updated)

3. Template Lejar (sebelum pelarasan): Template – Lejar Sebelum Pelarasan – Student

4. Template Imbangan Duga (sebelum pelarasan): Template – Imbangan Duga sebelum pelarasan (updated)

5. Template Senarai Pelarasan: Template – Senarai Pelarasan – BLOG (Word)

TAKAP bermaksud terendah antara kos atau pasaran.

6. Template Jurnal Am Pelarasan: Template – Jurnal Am Pelarasan (Word)

7. Template Lejar Pelarasan: Template – Lejar Pelarasan – Student (guna yang ini sekiranya pelarasan tidak melibatkan tunai atau bank)

8. Template Lejar Pelarasan: Template – Lejar Pelarasan Buku Tunai – Student (guna yang ini sekiranya pelarasan melibatkan tunai atau bank)

9. Template Imbangan Duga Terselaras: Template – Imbangan Duga Terselaras (Excel)

10. Template Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira: Template Penyata Kewangan (Excel) Isikan angka di sel warna kelabu dan tambah item belanja lain di PP dan Aset Semasa serta Liabiliti Semasa di KK)

11. Template Analisis dan Tafsiran Nisbah: Template – Analisis Nisbah (Word)

12. Template Penyataan Belanjawan Tunai: Template – Penyataan Belanjawan (Word) Gambaran kasar tentang penyediaan penyataan belanjawan tunai. Ubahsuai dan lengkapkan ayat-ayat penerimaan dan pembayaran yang tergantung dalam template. Rujuk soalan-soalan belanjawan tunai yang pernah dijawab oleh pelajar untuk melihat cara penulisan penyataan belanjawan.

13. Template Belanjawan Tunai: Template – Belanjawan Tunai (Excel)

 

TARIKH KEMASKINI: 23 Mei 2016